Startsida Början
Dokumentets
början
Stereo
Stereo-
bilder
Nästa
Iskanjon på
Sarekpaktejekna
Sitekarta
Site-
karta
Email
Emaila till
författaren
Copyleft
Copyleft-
information
In English
This document
in English
Senast uppdaterad: 17 mars 2001 Om inte annat specificeras; text, tabeller, fotografier, kartor och annan grafik © 1999-2001 Gunnar Ljungstrand


Smältvattenbäck på Ålmajalosjekna - Stereobild

Bilderna placerade för att betraktas Negativt. Använd en upplösning av åtminstone 1024x768 för att få plats med allt samtidigt.

Smältvattenbäck på Ålmajalosjekna, höger Smältvattenbäck på Ålmajalosjekna, vänster

Smältvattenbäck på Ålmajalosjekna, 30 juli 1996.


Startsida Början
Dokumentets
början
Stereo
Stereo-
bilder
Nästa
Iskanjon på
Sarekpaktejekna
Sitekarta
Site-
karta
Email
Emaila till
författaren
Copyleft
Copyleft-
information
In English
This document
in English
Senast uppdaterad: 17 mars 2001 Om inte annat specificeras; text, tabeller, fotografier, kartor och annan grafik © 1999-2001 Gunnar Ljungstrand