Startsida Början
Dokumentets
början
Föregående
Øst-Svartisens
större glaciärer
Upp
Svartisens
större glaciärer
Sitekarta
Site-
karta
Email
Emaila till
författaren
Copyleft
Copyleft-
information
In English
This document
in English
Senast uppdaterad: 27 maj 2001 Om inte annat specificeras; text, tabeller, fotografier, kartor och annan grafik © 1999-2001 Gunnar Ljungstrand
Bild med storleksangivelse (xx kB) leder till bild i 4 x större upplösning.


Saltfjellets större glaciärer

Lønstindan från Ö Lønstindan från Ö, 10 augusti 1996. (66 kB)

Med Saltfjellet avser jag här både det egentliga Saltfjellet öster om Svartisen samt områden norr och söder om den enorma dubbelplatåglaciären. Högsta toppen inom området är Ørfjellet (1752 m) långt i öster. Gråtådalen i norra Saltfjellsområdet har ett maritimt klimat med hög nederbörd, medan den östra delen bort mot gränsen till Sverige är ganska kontinental. Detta medför att glaciärerna är mycket mer omfattande i den västra delen än i öster, trots att fjällen är högre i öster.

Tabell över Saltfjellets större glaciärer med grunddata

#Namn Typ Area (km2) Längd (km) Lägsta punkt (m) Högsta punkt (m) Höjdskillnad (m)
1.Småtindisen Platåglaciär 3.40 1.6 665 1310 645
2.Høgtindbreen Platåglaciär 2.27 1.3 790 1315 525
3.Fjøsdalsbreen Glaciärkomplex 5.11 3.8 720 1260 540
3a.varav Staupåbreen Platåglaciär 2.01 1.6 960 1260 300
3b.varav Vestre Fjøsdalsbreen Platåglaciär 2.23 1.5 720 1230 510
3c.varav Austre Fjøsdalsbreen Platåglaciär 0.87 1.2 775 1170 395
4.Gråtåtindfonna Platåglaciär 3.61 1.6 845 1340 495
5.Habresfonna Glaciärkomplex 10.69 6.7 760 1340 580
5a.varav Nordre Govddesbreen Nischglaciär 1.07 1.1 760 1290 530
5b.varav Søre Govddesbreen Nischglaciär 0.81 1.2 830 1340 510
5c.varav Habresbreen Platåglaciär 5.80 2.5 895 1350 455
5d.varav Govddesfonna Platåglaciär 0.96 0.9 950 1250 300
5e.varav Rønnåfonna Platåglaciär 1.03 0.8 830 1145 315
5f.varav Austfjellfonna Platåglaciär 1.02 0.7 875 1140 265
6.Simlebreen Glaciärkomplex 24.58 9.3 690 1320 630
6a.varav Simlefonna Platåglaciär 2.44 1.6 690 1240 550
6b.varav Jervåfonna Platåglaciär 2.55 2.2 750 1320 570
6c.varav Skjellåfonna Dalglaciär 3.82 3.7 770 1290 520
6d.varav Hengfonna Platåglaciär 4.34 3.7 785 1200 415
6e.varav Leirbreen Platåglaciär 4.70 3.4 870 1190 320
6f.varav Reinkalvfonna Platåglaciär 3.26 3.6 820 1250 430
6g.varav Tverrådalsfonna Nischglaciär 1.94 1.0 850 1175 325
6h.varav Simletindbreen Platåglaciär 1.53 1.5 940 1305 365
7.Vegdalsisen Platåglaciär 2.47 1.6 885 1225 340
8.Glomvassbreen Glaciärkomplex 5.04 5.3 890 1300 410
8a.varav Vestre Skavdalsbreen Platåglaciär 1.69 1.4 910 1290 380
8b.varav Austre Skavdalsbreen Platåglaciär 2.30 1.7 890 1270 380
8c.varav Glomdalsbreen Platåglaciär 1.05 1.3 960 1300 340
9.Hengfjellbreen Platåglaciär 2.29 1.6 1150 1340 190
10.Bogfjellbreen Platåglaciär 3.05 1.7 950 1330 380
11.Stormfjellbreen Glaciärkomplex 1.98 3.3 820 1480 660
11a.varav Nordre Stormfjellbreen Nischglaciär 0.87 1.2 820 1480 660
11b.varav Søre Stormfjellbreen Nischglaciär 1.11 1.5 935 1425 490
12.Steinfjellbreen Platåglaciär 2.65 2.3 1060 1310 250
13.Bredekbreen Platåglaciär 1.20 1.1 1130 1320 190
14.Svartisfjellbreen Platåglaciär 3.02 2.4 970 1300 330
15.Ørtfjellbreen Glaciärkomplex 2.81 3.6 770 1360 590
15a.varav Tverråfjellbreen Platåglaciär 1.45 1.4 890 1360 470
15b.varav Bergslåttbreen Platåglaciär 1.36 1.9 770 1330 560
Totalt 74.17


Karta över glaciärerna i Beiarn

Karta över glaciärerna i Beiarn Karta över glaciärerna i Beiarn. (89 kB)


1. Småtindisen

Småtindisen (3.40 km2) är en långsträckt lutande platåglaciär på östsidan av Småtindan i nordligaste Saltfjellsområdet.


2. Høgtindbreen

Høgtindbreen (2.27 km2), en platåglaciär, ligger på östsidan av Høgtinden (1403 m) i norra Saltfjellsområdet.


3. Fjøsdalsbreen

Fjøsdalsbreen (5.11 km2) är ett mindre platåglaciärkomplex i norra Saltfjellsområdet.

3a. Staupåbreen

Staupåbreen (2.01 km2) är den västra delen av Fjøsdalsbreen.

3b. Vestre Fjøsdalsbreen

Vestre Fjøsdalsbreen (2.23 km2) är en platåglaciär i norra delen av Fjøsdalsbreen.

3c. Austre Fjøsdalsbreen

Austre Fjøsdalsbreen (0.87 km2) är den östligaste fliken av Fjøsdalsbreen.


4. Gråtåtindfonna

Gråtåtindfonna (3.61 km2) är en platåglaciär i norra Saltfjellet.


5. Habresfonna

Habresfonna (10.69 km2), ett hyfsat stort glaciärkomplex, ligger norr om Gråtådalen i norra Saltfjellsområdet.

5a. Nordre Govddesbreen

Nordre Govddesbreen (1.07 km2) är en mindre nischglaciär i västra Habresfonna.

5b. Søre Govddesbreen

Søre Govddesbreen (0.81 km2), en liten nischglaciär, ligger i västra Habresfonna.

5c. Habresbreen

Habresbreen (5.80 km2) är den största delen av Habresfonna. Den glider ned norrut mot Søre Govddesdalen.

5d. Govddesfonna

Govddesfonna (0.96 km2) är en flik av norra Habresfonna.

5e. Rønnåfonna

Rønnåfonna (1.03 km2) är en liten platåglaciär i östligaste Habresfonna.

5f. Austfjellfonna

Austfjellfonna (1.02 km2), en liten platåglaciär, ligger i sydöstligaste Habresfonna.


6. Simlebreen

Simlebreen (24.58 km2), en stor oregelbunden platåglaciär, ligger väster om Gråtådalen i norra Saltfjellsområdet. Högsta toppen på glaciären som på lapska kallas Vatjanjåkkjiekki, Simletinden, når endast 1329 m.

6a. Simlefonna

Simlefonna (2.44 km2), den östligaste delen av Simlebreen, är en brant glaciär vid slutet av Vakkanjåkkdalen.

6b. Jervåfonna

Jervåfonna (2.55 km2) är en utlöpare av norra Simlebreen, som dräneras mot Gråtådalen. Under den Lilla Istiden nådde tungan ner i skogen.

6c. Skjellåfonna

Skjellåfonna (3.82 km2) är en dalglaciär i östra Simlebreen. Dess tunga nådde långt ned i björkskogen under den Lilla Istiden.

6d. Hengfonna

Hengfonna (4.34 km2) är en hyfsat stor utlöpare i södra Simlebreen. Under Lilla Istiden nådde dess tunga ner genom skogen ända ned till Gråtådalens botten; till under 400 m höjd.

6e. Leirbreen

Leirbreen (4.70 km2) är den sydligaste, och största utlöparen av Simlebreen.

6f. Reinkalvfonna

Reinkalvfonna (3.26 km2) är en utlöpare av Simlebreen som dräneras västerut, mot Arstadvatnet.

6g. Tverrådalsfonna

Tverrådalsfonna (1.94 km2) är en nischglaciär i västra Simlebreen.

6h. Simletindbreen

Simletindbreen (1.53 km2) är den del av Simlebreen som glider ner mot Habresdalen.


7. Vegdalsisen

Vegdalsisen (2.47 km2) är en liten platåglaciär på Vegdalsfjellet.


8. Glomvassbreen

Glomvassbreen (5.04 km2) är ett mindre glaciärkomplex på Glomvassfjellet i norra Saltfjellsområdet.

8a. Vestre Skavdalsbreen

Vestre Skavdalsbreen (1.69 km2) är den del av Glomvassbreen som flyter ned mot norr.

8b. Austre Skavdalsbreen

Austre Skavdalsbreen (2.30 km2) är den östra delen av Glomvassbreen.

8c. Glomdalsbreen

Glomdalsbreen (1.05 km2), en mindre flik av Glomvassbreen, dräneras mot söder.


9. Hengfjellbreen

Hengfjellbreen (2.29 km2) är en platåglaciär i centrala Saltfjellsområdet.


10. Bogfjellbreen

Bogfjellbreen (3.05 km2), en platåglaciär, ligger i centrala Saltfjellet.


11. Stormfjellbreen

Stormfjellbreen (1.98 km2) är ett mindre glaciärkomplex i centrala Saltfjellsområdet.

11a. Nordre Stormfjellbreen

Nordre Stormfjellbreen (0.87 km2), den norra delen av Stormfjellbreen, är en brant nischglaciär med en regenererad glaciär nedanför ett isfall.

11b. Søre Stormfjellbreen

Søre Stormfjellbreen (1.11 km2), är en rätt brant nischglaciär i södra delen av Stormfjellbreen.


12. Steinfjellbreen

Steinfjellbreen (2.65 km2), en mindre platåglaciär, ligger i södra Saltfjellet.


13. Bredekbreen

Bredekbreen (1.20 km2) är en liten platåglaciär i södra Saltfjellsområdet.


14. Svartisfjellbreen

Svartisfjellbreen (3.02 km2) är en mindre platåglaciär på sydsidan av Svartisfjellet i södra Saltfjellsområdet.


15. Ørtfjellbreen

Ørtfjellbreen (2.81 km2) är ett mindre glaciärkomplex i södra Saltfjellet.

15a. Tverråfjellbreen

Tverråfjellbreen (1.45 km2) är den västra delen av Ørtfjellbreen.

15b. Bergslåttbreen

Bergslåttbreen (1.36 km2), den östra delen av Ørtfjellbreen, är en platåglaciär, från vilken ismassor rasar ner på en regenererad glaciär i dalbotten.


Startsida Början
Dokumentets
början
Föregående
Øst-Svartisens
större glaciärer
Upp
Svartisens
större glaciärer
Sitekarta
Site-
karta
Email
Emaila till
författaren
Copyleft
Copyleft-
information
In English
This document
in English
Senast uppdaterad: 27 maj 2001 Om inte annat specificeras; text, tabeller, fotografier, kartor och annan grafik © 1999-2001 Gunnar Ljungstrand
Bild med storleksangivelse (xx kB) leder till bild i 4 x större upplösning.