Startsida Början
Dokumentets
början
Föregående
Bardus
större glaciärer
Upp
Narvikfjellens
större glaciärer
Nästa
Tysfjords
större glaciärer
Sitekarta
Site-
karta
Email
Emaila till
författaren
Copyleft
Copyleft-
information
In English
This document
in English
Senast uppdaterad: 17 mars 2001 Om inte annat specificeras; text, tabeller, fotografier, kartor och annan grafik © 1999-2001 Gunnar Ljungstrand
Bild med storleksangivelse (xx kB) leder till bild i 4 x större upplösning.


Storsteinsfjells större glaciärer

Storsteinsfjell från N Storsteinsfjell från N, 29 juli 1995. (47 kB)

Storsteinsfjell är ett alpint område med skarpa toppar och kammar, en västlig fortsättning av Kebnekaisefjällen i Sverige om man så vill. Dess högsta topp är Storsteinsfjell (1893 m) och den största glaciären är Storsteinsfjellbreen.

Tabell över Storsteinsfjells större glaciärer med grunddata

#Namn Typ Area (km2) Längd (km) Lägsta punkt (m) Högsta punkt (m) Höjdskillnad (m)
1. Sildvikbreen Nischglaciär 1.47 1.9 975 1475 500
2. Blåisen Dalglaciär 2.23 2.2 875 1405 530
3. Passejekna Dalglaciär 3.29 2.4 935 1600 665
4. Kapperjekna Platåglaciär 1.65 1.1 1020 1545 525
5. Ristajekna Dalglaciär 1.91 2.3 1190 1685 495
6. Taskojekna Platåglaciär 1.58 0.8 1100 1405 305
7. Ållajekna Nischglaciär 1.64 1.8 1125 1450 325
8. Pädnajekna Platåglaciär 1.38 1.5 1150 1420 270
9. Rienatjekna Glaciärkomplex 2.47 2.3 950 1560 610
9a. varav Nuortap Rienatjekna Dalglaciär 1.86 2.4 950 1560 610
9b. varav Årjep Rienatjekna Nischglaciär 0.61 1.3 1070 1445 375
10. Kuinarjekna Glaciärkomplex 2.02 2.6 1030 1675 645
10a. varav Nuortap Kuinarjekna Nischglaciär 1.20 1.6 1030 1675 645
10b. varav Årjep Kuinarjekna Nischglaciär 0.82 1.9 1135 1675 540
11. Sälkajekna Glaciärkomplex 6.83 5.8 1085 1655 570
11a. varav Nuortap Sälkajekna Platåglaciär 0.64 1.3 1160 1600 440
11b. varav Alep Sälkajekna Nischglaciär 2.06 1.9 1090 1620 530
11c. varav Kaska Sälkajekna Nischglaciär 1.34 1.6 1085 1645 560
11d. varav Lulep Sälkajekna Dalglaciär 2.79 2.4 1110 1655 545
12. Storsteinsfjellbreen Nischglaciär 12.12 5.5 960 1840 880
12a. varav Nordre Storsteinsfjellbreen Dalglaciär 2.62 3.1 1120 1800 680
12b. varav Austre Storsteinsfjellbreen Glaciärkomplex 2.81 2.1 1090 1490 400
12c. varav Søre Storsteinsfjellbreen Platåglaciär 6.69 5.3 960 1840 880
13. Måskojekna Dalglaciär 1.32 1.8 1100 1530 430
14. Njuorjojekna Platåglaciär 1.97 1.5 1140 1500 360
15. Unnariepasjekna Glaciärkomplex 4.97 3.6 1210 1640 430
15a. varav Alep Unnariepasjekna Platåglaciär 1.75 2.4 1240 1550 310
15b. varav Lulep Unnariepasjekna Platåglaciär 3.22 2.5 1210 1640 430
16. Tjanjajekna Platåglaciär 1.04 1.6 1215 1575 360
17. Riukojekna Platåglaciär 1.61+ 1.9 1115 1450 335
Totalt 49.50

Plustecken efter uppgift om area innebär att glaciären är större och att en del ligger i Sverige. Värdet anger ytan på norskt territorium.


1. Sildvikbreen

Sildvikbreen (1.47 km2) är en rätt stor nischglaciär på Ruoidnatjårro i norra Storsteinsfjellen.


2. Blåisen

Blåisen från NO Blåisen från NO, 28 juli 1995. (50 kB)

Blåisen (2.23 km2) är en medelstor dalglaciär söder om Sildvikvatnet i norra Storsteinsfjellen. Under några år på 1960-talet genomfördes här massbalansmätningar av NVE. Glaciären kallas också Päjojekna på lapska.


3. Passejekna

Passejekna (3.29 km2) är en komplicerad och rätt brant dalglaciär i norra Storsteinsfjellen. Tills helt nyligen kalvade den i sjön Passejaure.


4. Kapperjekna

Kapperjekna (1.65 km2) är en platåglaciär på Sälkatjåkka i centrala Storsteinsfjellområdet.


5. Ristajekna

Ristajekna från N Ristajekna från N, 28 juli 1995. (49 kB)

Ristajekna (1.91 km2), en mindre dalglaciär, ligger på nordsidan av Ristatjåkka norr om Sälkajaure.


6. Taskojekna

Taskojekna (1.58 km2) är en smal och långsträckt platåglaciär på östsidan av Taskorieppe.


7. Ållajekna

Ållajekna (1.64 km2), en hyfsat stor nischglaciär i en rätt grund sänka, ligger öster om Ållatjåkka i östligaste Storsteinsfjellen.


8. Pädnajekna

Pädnajekna (1.38 km2) är en platåglaciär söder om Valfovagge i östra Storsteinsfjellen.


9. Rienatjekna

Rienatjekna från NO Rienatjekna från NO, 29 juli 1995. (71 kB)

Rienatjekna (2.47 km2) är ett mindre glaciärkomplex i centrala Storsteinsfjellen.

9a. Nuortap Rienatjekna

Nuortap Rienatjekna (1.86 km2) är den större, norra delen av Rienatjekna. Det finns en del sprickområden i de övre delarna av dalglaciären.

9b. Årjep Rienatjekna

Årjep Rienatjekna (0.61 km2) är en mindre nischglaciär, som är en del av Rienatjekna.


10. Kuinarjekna

Kuinarjekna (2.02 km2), ett brant och sprickigt glaciärkomplex, ligger på Kuinartjåkkas östsida.

10a. Nuortap Kuinarjekna

Nuortap Kuinarjekna (1.20 km2) är en brant nischglaciär, som bildar en regenererad glaciär nedanför ett stup. Glaciären är en del av Kuinarjekna.

10b. Årjep Kuinarjekna

Kuinarjeknas isfall från Storsteinsfjell Kuinarjeknas isfall från Storsteinsfjell, 29 juli 1995. (49 kB)

Årjep Kuinarjekna (0.82 km2), en del av Kuinarjekna, är en sprickig nischglaciär med ett 500 m brett och 200 m högt isfall i de nedre delarna.


11. Sälkajekna

Sälkajekna från N Sälkajekna från N, 29 juli 1995. (103 kB)

Sälkajekna (6.83 km2) är ett rätt stort glaciärkomplex på nordsidan av Storsteinsmassivet. Det är liksom en hylla i fjällsidan där en rad glaciärer ligger bredvid varandra.

11a. Nuortap Sälkajekna

Nuortap Sälkajekna (0.64 km2), den nordvästligaste delen av Sälkajekna, är en liten platåglaciär.

11b. Alep Sälkajekna

Lulep, Kaska, och Alep Sälkajekna från NV Lulep, Kaska, och Alep Sälkajekna från NV, 29 juli 1995. (82 kB)

Alep Sälkajekna (2.06 km2) är en medelstor nischglaciär och en del av Sälkajekna. Denna glaciär nådde tidigare nästan ända ner till Sälkajaure.

11c. Kaska Sälkajekna

Kaska Sälkajekna från N Kaska Sälkajekna från N, 29 juli 1995. (105 kB)

Kaska Sälkajekna (1.34 km2) är en nischglaciär i Sälkajekna. Dess södra del är ganska brant.

11d. Lulep Sälkajekna

Lulep Sälkajekna (2.79 km2) är en mindre dalglaciär i östra delen av Sälkajekna. Även denna glaciär nådde nästan ut i sjön vid förra sekelskiftet.


12. Storsteinsfjellbreen

Storsteinsfjellbreen, Sälkajekna
och Ristajekna från KårsatjåkkaStorsteinsfjellbreen, Sälkajekna och Ristajekna från Kårsatjåkka, 16 augusti 1986. (161 kB)

Storsteinsfjellbreen (12.12 km2) är det största sammanhängande isområdet i Storsteinsfjellen. Det består av tre delar, varav Søre Storsteinsfjellbreen är den största.

12a. Nordre Storsteinsfjellbreen

Storsteinsfjellbreen från Ö Storsteinsfjellbreen från Ö, 31 juli 1995. (107 kB)

Nordre Storsteinsfjellbreen (2.62 km2) är en rätt brant dalglaciär i Storsteinsfjellbreen. Den börjar uppe under Storsteinfjells vassa toppar och glider ner norrut mot Sälkajaure, som den förr nästan nådde fram till.

12b. Austre Storsteinsfjellbreen

Austre Storsteinsfjellbreen (2.81 km2) är den östligaste delen av Storsteinsfjellbreen, och är av platåtyp.

12c. Søre Storsteinsfjellbreen

Søre Storsteinsfjellbreen (6.69 km2), den största delen av Storsteinsfjellbreen, är en rätt stor dalglaciär som flyter ner mot SO i en flack båge. Den har mestadels flack lutning, utom i de övre delarna. Under två perioder, på 1960-talet och början av 1990-talet, utfördes massbalansmätningar här av NVE. Under den Lilla Istiden nådde glaciären ca 1.2 km längre ut än nu. Från slutet av vägen i Norddalen tar man sig upp till tungan på en halvtimme.


13. Måskojekna

Måskojekna (1.32 km2), är en liten dalglaciär i sydvästra delen av Storsteinsfjellmassivet.


14. Njuorjojekna

Njuorjojekna (1.97 km2), en mindre dalglaciär, ligger söder om Ippotjåkka i södra Storsteinsfjellen.


15. Unnariepasjekna

Unnariepasjekna (4.97 km2) är en platåglaciär i södra Storsteinsfjellen.

15a. Alep Unnariepasjekna

Alep Unnariepasjekna (1.75 km2) är den västra delen av Unnariepasjekna, och är en utpräglad platåglaciär.

15b. Lulep Unnariepasjekna

Lulep Unnariepasjekna (3.22 km2), en övergångsform mellan nisch- och platåglaciär, är den södra större delen av Unnariepasjekna.


16. Tjanjajekna

Tjanjajekna (1.04 km2), är en mindre platåglaciär NV om Riukojekna i södra Storsteinsfjellen. NVE har under några få år genomfört massbalansmätningar på denna glaciär.


17. Riukojekna

Riukojekna (1.61+ km2) är en platåglaciär på gränsen mellan Norge och Sverige, som största delen av glaciären ligger i. Med den svenska delen blir arean 6.10 km2.


Startsida Början
Dokumentets
början
Föregående
Bardus
större glaciärer
Upp
Narvikfjellens
större glaciärer
Nästa
Tysfjords
större glaciärer
Sitekarta
Site-
karta
Email
Emaila till
författaren
Copyleft
Copyleft-
information
In English
This document
in English
Senast uppdaterad: 17 mars 2001 Om inte annat specificeras; text, tabeller, fotografier, kartor och annan grafik © 1999-2001 Gunnar Ljungstrand
Bild med storleksangivelse (xx kB) leder till bild i 4 x större upplösning.