Startsida Början
Dokumentets
början
Upp
Narvikfjellens
större glaciärer
Nästa
Storsteinsfjells
större glaciärer
Sitekarta
Site-
karta
Email
Emaila till
författaren
Copyleft
Copyleft-
information
In English
This document
in English
Senast uppdaterad: 17 mars 2001 Om inte annat specificeras; text, tabeller, fotografier, kartor och annan grafik © 1999-2001 Gunnar Ljungstrand
Bild med storleksangivelse (xx kB) leder till bild i 4 x större upplösning.


Bardus större glaciärer

Nævertindbreen från SO Nævertindbreen från SO, 16 augusti 1986. (65 kB)

Bardu, eller Inre Troms är ett rätt vidsträckt område norr om Torne träsk. Den högsta toppen är Njunjes (1717 m), men området är mer kontinentalt och innehåller bara mindre (för norska förhållanden) glaciärer. Även Lofoten räknas här hit.

Tabell över Bardus större glaciärer med grunddata

#Namn Typ Area (km2) Längd (km) Lägsta punkt (m) Högsta punkt (m) Höjdskillnad (m)
1.Bässetjekna Nischglaciär 1.52 1.1 760 1360 600
2.Stuorakaisejekna Glaciärkomplex 2.30 4.0 1080 1525 445
2a.varav Håkåfjellbreen Platåglaciär 0.86 1.6 1255 1525 270
2b.varav Påveskardbreen Platåglaciär 1.44 1.8 1080 1525 445
3.Tverrfjellbreen Platåglaciär 1.09 1.2 1080 1460 380
4.Nuortap Mattajekna Platåglaciär 1.62 1.4 1050 1505 455
5.Årjep Mattajekna Dalglaciär 1.40 2.3 1155 1590 435
6.Blåskavlen Nischglaciär 1.00 1.9 585 980 395
7.Skittendalsbreen Platåglaciär 1.37 1.9 870 1275 405
8.Rivtindbreen Platåglaciär 1.61 1.0 1010 1300 290
9.Nævertindbreen Platåglaciär 3.72 2.9 850 1345 495
10.Istindbreen Platåglaciär 1.97 1.9 900 1440 540
11.Snøtindbreen Platåglaciär 1.04 1.1 935 1365 430
12.Melkefjellbreen Nischglaciär 1.03 1.0 910 1310 400
13.Langfossbreen Glaciärkomplex 4.37 3.4 750 1445 695
13a.varav Snøhattbreen Platåglaciär 0.70 0.9 1180 1445 265
13b.varav Iselvbreen Dalglaciär 3.67 2.6 750 1445 695
14.Isbergbreen Platåglaciär 1.60 1.5 930 1345 415
15.Rieppejekna Platåglaciär 1.23 0.9 945 1300 355
16.Middagsakslabreen Platåglaciär 1.25 1.3 1175 1420 245
17.Spikajekna Platåglaciär 1.48 0.9 975 1375 400
Totalt 29.60


1. Bässetjekna

Bässetjekna (1.52 km2) är en nischglaciär i Istindan i nordvästra Barduområdet.


2. Stuorakaisejekna

Stuorakaisejekna (2.30 km2) är ett mindre platåglaciär-komplex på Stuorakaises topplatå.

2a. Håkåfjellbreen

Håkåfjellbreen (0.86 km2) är den norra delen av Stuorakaisejekna.

2b. Påveskardbreen

Påveskardbreen (1.44 km2) är den södra något större delen av Stuorakaisejekna.


3. Tverrfjellbreen

Tverrfjellbreen (1.09 km2) är en liten platåglaciär på östsidan av Tverrfjellet.


4. Nuortap Mattajekna

Nuortap Mattajekna (1.62 km2), en platåglaciär, ligger på östsidan av Mattakaise i centrala Barduområdet.


5. Årjep Mattajekna

Årjep Mattajekna (1.40 km2) är en liten dalglaciär i Mattakaisemassivet.


6. Blåskavlen

Blåskavlen (1.00 km2) är en stor nischglaciär nedanför Higravtindan i Trolltindmassivet. Detta är den största glaciären på Lofoten.


7. Skittendalsbreen

Skittendalsbreen (1.37 km2) är en platåglaciär på Skittendalstindens östsida, norr om Ofotfjorden.


8. Rivtindbreen

Rivtindbreen (1.61 km2), en platåglaciär, ligger söder om Rivtinden i södra Barduområdet.


9. Nævertindbreen

Nævertindbreen (3.72 km2) är en platåglaciär nedanför Nævertinden. Denna glaciär syns bra från Riksgränsen.


10. Istindbreen

Istindbreen (1.97 km2) är en flikig platåglaciär på Istinden.


11. Snøtindbreen

Snøtindbreen (1.04 km2), en mindre platåglaciär, ligger på östsidan av Snøtinden.


12. Melkefjellbreen

Melkefjellbreen (1.03 km2) är en nischglaciär i en svag sänka öster om Melkefjellet.


13. Langfossbreen

Langfossbreen (4.37 km2) är det största glaciärkomplexet i Bardufjellen; en platåglaciär som matar en dalglaciär.

13a. Snøhattbreen

Snøhattbreen (0.70 km2) är en mindre västlig utlöpare av Langfossbreen.

13b. Iselvbreen

Iselvbreen (3.67 km2), en medelstor dalglaciär och del av Langfossbreen, matas till viss del av isras från platåglaciären ovanför.


14. Isbergbreen

Isbergbreen (1.60 km2) är en platåglaciär på Isberget väster om Isdalen.


15. Rieppejekna

Rieppejekna (1.23 km2) är en liten platåglaciär nära gränsen till Sverige.


16. Middagsakslabreen

Middagsakslabreen (1.25 km2), en liten platåglaciär, ligger norr om Rieppetjåkka.


17. Spikajekna

Spikajekna (1.48 km2) är en platåglaciär på Spikalåpme i södra Barduområdet.


Startsida Början
Dokumentets
början
Upp
Narvikfjellens
större glaciärer
Nästa
Storsteinsfjells
större glaciärer
Sitekarta
Site-
karta
Email
Emaila till
författaren
Copyleft
Copyleft-
information
In English
This document
in English
Senast uppdaterad: 17 mars 2001 Om inte annat specificeras; text, tabeller, fotografier, kartor och annan grafik © 1999-2001 Gunnar Ljungstrand
Bild med storleksangivelse (xx kB) leder till bild i 4 x större upplösning.