Startsida Början
Dokumentets
början
Föregående
Finnmarks
större glaciärer
Upp
Norges
större glaciärer
Nästa
Narvikfjellens
större glaciärer
Sitekarta
Site-
karta
Email
Emaila till
författaren
Copyleft
Copyleft-
information
In English
This document
in English
Senast uppdaterad: 17 mars 2001 Om inte annat specificeras; text, tabeller, fotografier, kartor och annan grafik © 1999-2001 Gunnar Ljungstrand
Bild med storleksangivelse (xx kB) leder till bild i 4 x större upplösning.


Lyngens större glaciärer

Lenangsmassivet från Ö Lenangsmassivet från Ö, 3 juli 1986. (70 kB)

Lyngen består av den massiva bergskedjan på Lyngenhalvøya, dominerad av Jiekkevarres (1833 m) mäktiga snökupol i söder, Jægervasstindans vassa spetsar i norr, och omgivande något lägre berg. Själva Jiekkevarremassivet har en ovanlig uppbyggnad med en milslång kedja av iskupoler kantade av 1000 meter höga vertikala bergväggar, med dalglaciärer matade av otaliga laviner och isras nedanför. Berget har kallats "Nordens Mont Blanc", en faktiskt inte helt orimlig jämförelse.

Lyngen innehåller både glaciärer av alpin typ och mindre platåglaciärer; de största finns i Lenangsmassivet i norr och kring Jiekkevarre.

Innehåll

 • Lyngens större glaciärer med grunddata


 • Tabell över Lyngens glaciärer över 5 km2 (glaciärkomplex räknade som en enhet)


 • Tabell över Lyngens glaciärer över 5 km2 (glaciärkomplex uppdelade på isströmmar)


 • Tabell över Lyngens större glaciärer med grunddata

  #Namn Typ Area (km2) Längd (km) Lägsta punkt (m) Högsta punkt (m) Höjdskillnad (m)
  1. Sennedalsbreen Nischglaciär 1.72 2.2 620 1240 620
  2. Blåisen Dalglaciär 1.73 2.2 735 1100 365
  3. Smalakbreen Dalglaciär 2.03 2.8 620 1120 500
  4. Gjømmerdalsbreen Dalglaciär 3.82 2.9 690 1135 445
  5. Gammvikblåisen Dalglaciär 4.98 3.9 530 1160 630
  6. Vestre Vakkasblåisen Dalglaciär 2.87 3.2 505 1100 595
  7. Austre Vakkasblåisen Nischglaciär 1.12 1.8 520 900 380
  8. Reindalsblåisen Nischglaciär 1.18 2.2 490 1200 710
  9. Veidalsbreen Nischglaciär 1.87 1.9 495 1130 635
  10. Støvelbreen Platåglaciär 1.78 2.4 800 1345 545
  11. Lenangsblåisen Glaciärkomplex 5.41 4.6 200 1430 1210
  11a. varav Lenangsbreen Nischglaciär 2.06 2.0 650 1375 725
  11b. varav Stortinddalsbreen Dalglaciär 3.35 3.7 200 1430 1210
  12. Strupblåisen Glaciärkomplex 13.24 6.7 460 1500 1040
  12a. varav Strupbreen Dalglaciär 9.32 7.3 480 1500 1020
  12b. varav Koppangsbreen Dalglaciär 3.92 3.7 460 1205 745
  13. Isskardbreen Dalglaciär 2.10 2.3 520 1140 620
  14. Rotenvikbreen Dalglaciär 2.31 3.2 645 1440 795
  15. Rødbergdalsbreen Nischglaciär 1.20 1.7 650 1265 615
  16. Fornesblåisen Glaciärkomplex 7.06 4.7 630 1680 1050
  16a. varav Fornesbreen Dalglaciär 5.97 4.4 630 1680 1050
  16b. varav Vestre Fugldalsbreen Platåglaciär 1.09 2.2 1045 1680 635
  17. Jiekkevarrejekna Glaciärkomplex 26.96 9.7 380 1835 1455
  17a. varav Nordre Fugldalsbreen Dalglaciär 3.24 3.1 815 1710 895
  17b. varav Rypedalsbreen Nischglaciär 1.22 2.3 685 1685 1000
  17c. varav Bredalsbreen Dalglaciär 0.72 1.8 685 1670 985
  17d. varav Vestbreen Dalglaciär 4.63 4.6 535 1750 1215
  17e. varav Midtbreen Dalglaciär 3.34 4.3 415 1835 1420
  17f. varav Sydbreen Dalglaciär 6.07 5.1 410 1835 1425
  17g. varav Goverdalsbreen Dalglaciär 1.97 3.1 670 1740 1070
  17h. varav Blåisen Dalglaciär 1.29 3.2 625 1740 1115
  17i. varav Søre Fugldalsbreen Dalglaciär 2.64 3.5 380 1730 1350
  17j. varav Kveitabreen Nischglaciär 1.84 3.0 840 1835 995
  18. Lakselvbreen Nischglaciär 1.18 2.0 560 1400 840
  19. Steindalsbreen Dalglaciär 4.78 5.0 450 1420 970
  20. Durmålsbreen Dalglaciär 1.47 2.1 535 900 365
  21. Sårbmejiekki Nischglaciär 1.57 1.7 535 910 375
  22. Gåttejiekki Nischglaciär 1.42 1.2 680 1095 415
  23. Nomedalsbreen Platåglaciär 1.15 1.3 940 1160 220
  24. Nåmmerjiekki Platåglaciär 2.47 1.9 950 1195 245
  25. Luovtatjiekki Platåglaciär 1.13 0.9 990 1180 190
  26. Måskojiekki Glaciärkomplex 4.81 3.2 795 1230 435
  26a. varav Råggejekna Platåglaciär 1.45 2.5 795 1230 435
  26b. varav Måskojekna Platåglaciär 1.76 1.2 925 1230 305
  26c. varav Lillelvbreen Platåglaciär 1.60 2.2 1010 1225 215
  Totalt 101.36


  1. Sennedalsbreen

  Sennedalsbreen (1.72 km2) är en rätt stor nischglaciär väster om Sennedalen.


  2. Blåisen

  Blåisen (1.73 km2), en medelstor dalglaciär, ligger väster om Sørfjorden i västra Lyngen.


  3. Smalakbreen

  Smalakbreen (2.03 km2) är en dalglaciär väster om Sennedalen i västra Lyngenområdet.


  4. Gjømmerdalsbreen

  Gjømmerdalsbreen (3.82 km2) är en bred och rätt plan dalglaciär norr om eidet mellan Sørfjorden och Balsfjorden i västra Lyngen.


  5. Gammvikblåisen

  Gammvikblåisen (4.98 km2), en ganska stor dalglaciär, ligger längst i norr på Lyngenhalvøya, i en rätt grund sänka väster om Peppartinden.


  6. Vestre Vakkasblåisen

  Vestre Vakkasblåisen (2.87 km2), eller Vakkasjiekki på lapska, är en medelstor rätt flikig dalglaciär på norra Lyngenhalvøya.


  7. Austre Vakkasblåisen

  Austre Vakkasblåisen (1.12 km2) är en nischglaciär på Vakkastindans nordsida.


  8. Reindalsblåisen

  Reindalsblåisen (1.18 km2), en hyfsat stor nischglaciär, skickar ned en smal tunga från Reindalstindan.


  9. Veidalsbreen

  Veidalsbreen (1.87 km2) är en större nischglaciär på Støvelfjellets NV-sida.


  10. Støvelbreen

  Støvelbreen (1.78 km2) är en platåglaciär i en grund sänka på Støvelfjellets östflank. Runt år 1900 skickade den ner två branta och sprickiga tungor mot fjorden.


  11. Lenangsblåisen

  Lenangsblåisen (5.41 km2), ett glaciärkomplex i det vilda Lenangsmassivet, består av Lenangsbreen och Stortinddalsbreen.

  11a. Lenangsbreen

  Lenangsbreen (2.06 km2), den norra delen av Lenangsblåisen, är en komplex, brant och sprickig nischglaciär på Lenangsmassivets nordsida, med ett 1.2 km brett och 200 m högt isfall.

  11b. Stortinddalsbreen

  Stortinddalsbreen (3.35 km2), den södra delen av Lenangsblåisen, är en dalglaciär på Lenangsmassivets sydsida. Den har två isfall, det övre 900 m brett och 300 m högt, och det nedre 800 m brett och 400 m högt. Det nedre isfallet är så brant att det är avbrutet, med en regenererad glaciär nedanför, som har vuxit till en del de senaste åren.


  12. Strupblåisen

  Strupblåisen (13.24 km2) på Lenangsmassivets östsida är det största sammanhängande glaciärområdet i norra Lyngen. Det delas in i Strupbreen och Koppangsbreen.

  12a. Strupbreen

  Strupbreen från Ö Strupbreen från Ö, 3 juli 1986. (53 kB)

  Strupbreen (9.32 km2) är en långsträckt och mäktig, rätt flack dalglaciär öster om Lenangstindan; den största delen av Strupblåisen. Dess tunga dämmer upp en liten sjö i Strupskardet, vilket har orsakat en del jökellopp. Den tidigare rätt stora sjön är nu uppdelad i tre, varav endast den nedersta är isdämd idag.

  Under den Lilla Istiden sträckte sig glaciären fram till branten mot fjorden och bildade ett isfall, där isras bildade en regenererad glaciär som nådde nästan ända ned i havet. Is avsedd för kylning av fisk hämtades här i slutet av 1800-talet. Man tar sig enklast till Strupbreen genom att få båtskjuts till Strupen från vägens slut vid Koppangen, och sedan klättra uppför bergssidan på en dryg timme.

  12b. Koppangsbreen

  Koppangsbreen från Ö Koppangsbreen från Ö, 3 juli 1986. (48 kB)

  Koppangsbreen (3.92 km2) är Strupblåisens södra del, en dalglaciär öster om Tafeltinden. Glaciärens tunga har en tydlig mittmorän. En dryg timmes vandring upp i dalen från Koppangen leder fram till tungan.


  13. Isskardbreen

  Isskardbreen (2.10 km2) är en dalglaciär söder om Isskardtinden norr om Kjosen i centrala Lyngenområdet.


  14. Rotenvikbreen

  Rotenvikbreen (2.31 km2), som på lapska kallas Kuotjavojiekki, är en rätt brant dalglaciär strax norr om Lyngseidet.


  15. Rødbergdalsbreen

  Rødbergdalsbreen (1.20 km2) är en komplex nischglaciär på östsidan av Forholtfjellet.


  16. Fornesblåisen

  Fornesblåisen (7.06 km2) är ett glaciärkomplex i norra delen av Jiekkevarremassivet, och det består av Fornesbreen och Vestre Fugldalsbreen.

  16a. Fornesbreen

  Fornesbreen (5.97 km2), Fornesblåisens största del, är en rätt stor dalglaciär norr om Fugldalsfjellet. Idag står dess front i överkanten av branten ned mot Fornesbotnen.

  16b. Vestre Fugldalsbreen

  Vestre Fugldalsbreen (1.09 km2), södra delen av Fornesblåisen, är en platåglaciär som ligger i en grund sänka på Fugldalsfjellets SV-sluttning.


  17. Jiekkevarrejekna

  Jiekkevarrejekna (26.96 km2) är ett komplicerat sammanhängande system av högt liggande platåglaciärer och regenererade dalglaciärer nedanför, matade av laviner och isras från mäktiga isfall. Det delas upp i tio delar, varav Sydbreen är den största.

  17a. Nordre Fugldalsbreen

  Nordre Fugldalsbreen (3.24 km2) är en dalglaciär i Jiekkevarrejekna söder om Fugldalsfjellet. Dess nedre del har ett mindre isfall.

  17b. Rypedalsbreen

  Rypedalsbreen (1.22 km2), en nischglaciär i Jiekkevarrejekna norr om Kveita, går ned i sjön Rypedalsvatnet.

  17c. Bredalsbreen

  Bredalsbreen (0.72 km2) är en liten dalglaciär i Jiekkevarrejekna, som också når ned i Rypedalsvatnet.

  17d. Vestbreen

  Vestbreen (4.63 km2), eller Nuortapäljiekki på lapska, är en rätt stor dalglaciär i Jiekkevarrejekna öster om Kveita. Dess mellersta del är flack, medan det finns isfall både i de övre och nedre delarna, det nedre 700 m brett och 300 m högt. Under den Lilla Istiden sträckte sig Vestbreen ca 1.4 km längre ned i dalen än nu, till ca 250 m höjd. Från Furuflaten är det ca 2 timmars vandring på god stig in i Lyngsdalen upp till glaciärtungan.

  17e. Midtbreen

  Midtbreen (3.34 km2) i Jiekkevarrejekna består av två delar: en platåglaciär högt uppe, och en nedre regenererad dalglaciär helt under 1000 m höjd, matad av väldiga isras. Glaciären satt tidigare ihop med Sydbreen i tungan, men de har nu separerat från varandra.

  17f. Sydbreen

  Sydbreen (6.07 km2) är den största enskilda isströmmen i Jiekkevarrejekna. Även denna är delad i två, med en långsträckt dalglaciär matad av massiva isras från en övre platåglaciär, och dess lapska namn är Palkesvatjiekki. Midtbreen var tidigare en del av denna, när de gick samman i tungan. De yttersta ändmoränerna, från den Lilla Istiden, ligger omkring 1.7 km längre ned i dalen, på ca 260 m höjd. Från vägen vid Furuflaten är det omkring 3 timmars vandring in i Lyngsdalen till Sydbreens tunga.

  17g. Goverdalsbreen

  Goverdalsbreen (1.97 km2) är en långsmal, brant och sprickig dalglaciär med ett 600 m brett och 600 m högt, delvis avbrutet isfall i Jiekkevarrejekna. Den börjar högt uppe på Jiekkevarres snökupol.

  17h. Blåisen

  Blåisen (1.29 km2) är en mindre, västlig utlöpare från Jiekkevarrejekna med två isfall. Det övre är 700 m brett och 400 m högt, och det nedre är 300 m högt med en regenererad glaciär nedanför. Den normala rutten upp på Jiekkevarres topp följer denna glaciär.

  17i. Søre Fugldalsbreen

  Søre Fugldalsbreen (2.64 km2) är en tvådelad glaciär i Jiekkevarrejekna på Jiekkevarres västsida. Den nedre regenererade dalglaciären, matad av isras från den övre platådelen, ligger nästan helt och hållet under 800 m höjd.

  17j. Kveitabreen

  Kveitabreen (1.84 km2) är en brant nischglaciär i Jiekkevarrejekna N om Jiekkevarre och V om Kveita.


  18. Lakselvbreen

  Lakselvbreen (1.18 km2) är en brant och sprickig nischglaciär på nordsidan av de mycket taggiga Lakselvtindane.


  19. Steindalsbreen

  Steindalsbreen (4.78 km2), en oregelbundet formad dalglaciär, ligger mellan Nallangaisi och Imagaisi i södra Lyngen. Från dess plana övre del pressas isen ut genom en trång öppning i ett mindre isfall ut i en vid dal där tungan breder ut sig igen.


  20. Durmålsbreen

  Durmålsbreen (1.47 km2) är en lågt liggande dalglaciär öster om Durmålstinden i södra Lyngenområdet.


  21. Sårbmejiekki

  Sårbmejiekki (1.57 km2), en oregelbunden nischglaciär, ligger öster om Sårbmekaise öster om Lyngenfjorden.


  22. Gåttejiekki

  Gåttejiekki (1.42 km2) är en nischglaciär på Gåttekaises östsida i östra Lyngenområdet.


  23. Nomedalsbreen

  Nomedalsbreen (1.15 km2) är en platåglaciär norr om Kåfjorden. Den satt tidigare ihop med Nåmmerjiekki.


  24. Nåmmerjiekki

  Nåmmerjiekki (2.47 km2) är en platåglaciär NO om Kåfjorden i östra Lyngen. Nomedalsbreen var tidigare en del av den.


  25. Luovtatjiekki

  Luovtatjiekki (1.13 km2) är en mindre platåglaciär på Vaddaskaise i östligaste Lyngen.


  26. Måskojiekki

  Måskojiekki (4.81 km2), en mindre platåglaciär, består av tre delar och ligger öster om Reisadalen i östligaste Lyngen.

  26a. Råggejekna

  Råggejekna (1.45 km2) är en utlöpare av Måskojiekki med en smal tunga som går ned rätt långt i Røyeldalen.

  26b. Måskojekna

  Måskojekna (1.76 km2) är den rätt breda delen av Måskojiekki som ligger ovanför Moskodalen.

  26c. Lillelvbreen

  Lillelvbreen (1.60 km2), en del av Måskojiekki, dräneras västerut till Lillelvdalen.


  Lyngens glaciärer över 5 km2

  (Glaciärkomplex räknade som en enhet)

  Namn Area (km2) Typ Område
  1. Jiekkevarrejekna 26.96 Glaciärkomplex Lyngen
  2. Strupblåisen 13.24 Glaciärkomplex Lyngen
  3. Fornesblåisen 7.06 Glaciärkomplex Lyngen
  4. Lenangsblåisen 5.41 Glaciärkomplex Lyngen


  Lyngens glaciärer över 5 km2

  (Glaciärkomplex uppdelade på isströmmar)

  Namn Area (km2) Typ Glaciärkomplex
  1. Strupbreen 9.32 Dalglaciär Strupblåisen
  2. Sydbreen 6.07 Dalglaciär Jiekkevarrejekna
  3. Fornesbreen 5.97 Dalglaciär Fornesblåisen


  Startsida Början
  Dokumentets
  början
  Föregående
  Finnmarks
  större glaciärer
  Upp
  Norges
  större glaciärer
  Nästa
  Narvikfjellens
  större glaciärer
  Sitekarta
  Site-
  karta
  Email
  Emaila till
  författaren
  Copyleft
  Copyleft-
  information
  In English
  This document
  in English
  Senast uppdaterad: 17 mars 2001 Om inte annat specificeras; text, tabeller, fotografier, kartor och annan grafik © 1999-2001 Gunnar Ljungstrand
  Bild med storleksangivelse (xx kB) leder till bild i 4 x större upplösning.