Startsida Början
Dokumentets
början
Föregående
Sunnmøres
större glaciärer
Upp
Norges
större glaciärer
Nästa
Jotunheimens
större glaciärer
Sitekarta
Site-
karta
Email
Emaila till
författaren
Copyleft
Copyleft-
information
In English
This document
in English
Senast uppdaterad: 17 mars 2001 Om inte annat specificeras; text, tabeller, fotografier, kartor och annan grafik © 1999-2001 Gunnar Ljungstrand
Bild med storleksangivelse (xx kB) leder till bild i 4 x större upplösning.


Breheimens större glaciärer

Jostedalsbreen vid Stardalen från V Jostedalsbreen vid Stardalen från V, 23 juni 1999. (42 kB)

Breheimen används här i ordets vida bemärkelse: Jostedalsbreen och alla andra glaciärer intill; från Ålfoten i väster till Jotunheimen i öster, från Nordfjorden i norr till Sognefjorden i söder. Detta är det i särklass största glaciärområdet i Norge; ännu större än det omkring Svartisen.

Området domineras självklart av den kolossala Jostedalsbreen, som snarare än en platåglaciär är ett komplext system av sammanhängande isplatåer. Vissa delar, i synnerhet uppe kring Lodalskåpa (2083 m), den högsta toppen på Jostedalsbreen, har mer isströmnätkaraktär. Förutom själva Jostedalsbreen finns det många andra rätt stora glaciärer i området runtomkring: Spørteggbreen, Harbardsbreen och Holåbreen i egentliga Breheimen öster om Jostedalen, Jostefonn och Grovabreen nere vid Fjærland och Jølster, den betydande Myklebustbreen väster om Olden, Tindefjellbreen norr om Loen, samt Tystigbreen och Sekkebreen i nordöstligaste delen. Dessutom Ålfotbreen längst i väster.

Glaciärerna är i allmänhet av platåtyp, även om de har mer alpin karaktär kring Lodalskåpa och i öster mot gränsen mot Jotunheimen. Där finns också områdets högsta topp, Norra Hestbrepiggen (2172 m). Berggrunden är i allmänhet mycket hård, och det finns mycket kalt berg. Moräner är därför också ofta obetydliga - även vid stora utlöpare.

Innehåll

 • Breheimens större glaciärer, ordnade efter område


 • Tabell över Breheimens glaciärer över 5 km2 (glaciärkomplex räknade som en enhet)


 • Tabell över Breheimens glaciärer över 5 km2 (glaciärkomplex uppdelade på isströmmar)

 • (För den intresserade, information om klassificeringen, namngivningen, och mätningarna.)


  Breheimens större glaciärer, ordnade efter område

  Ålfoten
  Ålfoten
  Västra Jostedalsbreen
  Västra Jostedalsbreen
  Norra Jostedalsbreen
  Norra Jostedalsbreen
  Östra Jostedalsbreen
  Östra Jostedalsbreen
  Södra Jostedalsbreen
  Södra Jostedalsbreen
  Egentliga Breheimen
  Egentliga Breheimen


  Breheimens glaciärer över 5 km2

  (Glaciärkomplex räknade som en enhet)

  Namn Area (km2) Typ Område
  1. Jostedalsbreen (Västra, Norra, Östra, Södra) 533.48 Glaciärkomplex Jostedalsbreen
  2. Myklebustbreen 53.00 Glaciärkomplex Västra Jostedalsbreen
  3. Harbardsbreen 38.45 Glaciärkomplex Egentliga Breheimen
  4. Tystigbreen 25.83 Glaciärkomplex Norra Jostedalsbreen
  5. Spørteggbreen 25.49 Glaciärkomplex Egentliga Breheimen
  6. Sekkebreen 24.99 Glaciärkomplex Norra Jostedalsbreen
  7. Tindefjellbreen 24.15 Glaciärkomplex Norra Jostedalsbreen
  8. Grovabreen 23.38 Glaciärkomplex Västra Jostedalsbreen
  9. Holåbreen 20.65 Glaciärkomplex Egentliga Breheimen
  10. Jostefonna 14.90 Glaciärkomplex Södra Jostedalsbreen
  11. Ålfotbreen 13.87 Glaciärkomplex Ålfoten
  12. Gjegnalundsbreen 10.97 Glaciärkomplex Ålfoten
  13. Ramnefjellbreen 9.51 Glaciärkomplex Västra Jostedalsbreen
  14. Trogebreen 9.45 Glaciärkomplex Södra Jostedalsbreen
  15. Svardalsbreen 8.91 Glaciärkomplex Södra Jostedalsbreen
  16. Ceciliebreen 8.58 Glaciärkomplex Västra Jostedalsbreen
  17. Raudeggbreen 7.02 Glaciärkomplex Norra Jostedalsbreen
  18. Sætrefjellbreen 6.73 Glaciärkomplex Norra Jostedalsbreen
  19. Tverradalsbreen 6.70 Glaciärkomplex Östra Jostedalsbreen
  20. Nesdalsbreen 6.60 Glaciärkomplex Västra Jostedalsbreen
  21. Sandåbreen 5.77 Nischglaciär Norra Jostedalsbreen
  22. Grånosibreen 5.76 Glaciärkomplex Östra Jostedalsbreen
  23. Steindalsbreen 5.67 Glaciärkomplex Södra Jostedalsbreen
  24. Voggebreen 5.50 Glaciärkomplex Södra Jostedalsbreen
  25. Greinbreen 5.25 Glaciärkomplex Egentliga Breheimen


  Breheimens glaciärer över 5 km2

  (Glaciärkomplex uppdelade på isströmmar)

  Namn Area (km2) Typ Glaciärkomplex
  1. Tunsbergdalsbreen 47.47 Dalglaciär Östra Jostedalsbreen
  2. Nigardsbreen 45.90 Platåglaciär Östra Jostedalsbreen
  3. Austerdalsbreen 27.90 Platåglaciär Södra Jostedalsbreen
  4. Kjenndalsbreen 20.27 Platåglaciär Norra Jostedalsbreen
  5. Brenndalsbreen 17.79 Platåglaciär Västra Jostedalsbreen
  6. Fåbergstølsbreen 16.31 Platåglaciär Östra Jostedalsbreen
  7. Bergsetbreen 15.13 Platåglaciär Östra Jostedalsbreen
  8. Bøyabreen 14.79 Platåglaciär Södra Jostedalsbreen
  9. Steindalsbreen 14.46 Dalglaciär Harbardsbreen
  10. Stigaholtbreen 14.45 Dalglaciär Östra Jostedalsbreen
  11. Austdalsbreen 13.60 Platåglaciär Östra Jostedalsbreen
  12. Supphellebreen 13.54 Dalglaciär Södra Jostedalsbreen
  13. Strupebreen 12.26 Platåglaciär Myklebustbreen
  14. Briksdalsbreen 12.09 Platåglaciär Västra Jostedalsbreen
  15. Tverrelvbreen 11.44 Platåglaciär Tystigbreen
  16. Nibbabreen 10.73 Platåglaciär Östra Jostedalsbreen
  17. Erdalsbreen 10.57 Platåglaciär Norra Jostedalsbreen
  18. Lodalsbreen 10.54 Dalglaciär Östra Jostedalsbreen
  19. Lundadalsbreen 10.30 Platåglaciär Holåbreen
  20. Langedalsbreen 10.28 Platåglaciär Södra Jostedalsbreen
  21. Haugabreen 10.25 Platåglaciär Myklebustbreen
  22. Krunebreen 10.22 Platåglaciär Norra Jostedalsbreen
  23. Lundebreen 9.61 Platåglaciär Västra Jostedalsbreen
  24. Melkevollbreen 9.37 Platåglaciär Västra Jostedalsbreen
  25. Vestre Sygneskardbreen 8.74 Platåglaciär Norra Jostedalsbreen
  26. Storegrovbreen 8.48 Platåglaciär Sekkebreen
  27. Bødalsbreen 8.29 Platåglaciär Norra Jostedalsbreen
  28. Flatefjellbreen 8.26 Platåglaciär Västra Jostedalsbreen
  29. Ruteflotbreen 8.18 Platåglaciär Norra Jostedalsbreen
  30. Vetle Supphellebreen 7.86 Dalglaciär Södra Jostedalsbreen
  31. Bjørnakyrkjebreen 7.83 Platåglaciär Södra Jostedalsbreen
  32. Austre Smådalsbreen 7.41 Platåglaciär Spørteggbreen
  33. Tuftebreen 7.37 Platåglaciär Östra Jostedalsbreen
  34. Grånosbreen 7.30 Platåglaciär Spørteggbreen
  35. Kaldekaribreen 7.27 Platåglaciär Västra Jostedalsbreen
  36. Tjøtabreen 7.23 Platåglaciär Västra Jostedalsbreen
  37. Ytre Gjelåbreen 7.04 Dalglaciär Holåbreen
  38. Holåbreen 6.92 Platåglaciär Sekkebreen
  39. Bingsbreen 6.86 Platåglaciär Södra Jostedalsbreen
  40. Fortundalsbreen 6.72 Dalglaciär Harbardsbreen
  41. Sanddalsbreen 6.63 Platåglaciär Myklebustbreen
  42. Tverrbytnbreen 6.26 Platåglaciär Norra Jostedalsbreen
  43. Austre Sikilbreen 6.15 Platåglaciär Norra Jostedalsbreen
  44. Vassvendbreen 5.85 Platåglaciär Raudeggbreen
  45. Sandåbreen 5.77 Nischglaciär Sandåbreen
  46. Vivabreen 5.63 Platåglaciär Östra Jostedalsbreen
  47. Jølstrabotnbreen 5.31 Platåglaciär Jostefonna
  48. Skålebreen 5.25 Dalglaciär Tindefjellbreen
  49. Åskorbreen 5.04 Platåglaciär Ålfotbreen


  Startsida Början
  Dokumentets
  början
  Föregående
  Sunnmøres
  större glaciärer
  Upp
  Norges
  större glaciärer
  Nästa
  Jotunheimens
  större glaciärer
  Sitekarta
  Site-
  karta
  Email
  Emaila till
  författaren
  Copyleft
  Copyleft-
  information
  In English
  This document
  in English
  Senast uppdaterad: 17 mars 2001 Om inte annat specificeras; text, tabeller, fotografier, kartor och annan grafik © 1999-2001 Gunnar Ljungstrand
  Bild med storleksangivelse (xx kB) leder till bild i 4 x större upplösning.