Startsida Början
Dokumentets
början
Sitekarta
Site-
karta
Email
Emaila till
författaren
Copyleft
Copyleft-
information
In English
This document
in English
Senast uppdaterad: 2 juni 2001 Om inte annat specificeras; text, tabeller, fotografier, kartor och annan
grafik © 1999-2001 Gunnar Ljungstrand


Litteratur Litteratur

Detta är inte en vetenskaplig referenslista (det finns inga korsreferenser). Med Litteratur avser jag såväl material som jag hämtat information till denna site från, som andra intressanta böcker och kartor.

Kartor

Fjällkartan: diverse blad; Lantmäteriet (olika år)

Högfjällskartan Kebnekaise; Lantmäteriet 1988

Kartan över Mikkajekna i Till Fjälls 94-95; Stockholms Universitet och Svenska Fjällklubben 1995

Norska topografiska kartan (M711): diverse blad; Norges Geografiske Oppmåling (olika år)

Norska glaciärkartor, utgivna av NVE:


Litteratur

Abrahamsson, Tore; Detta är Kebnekaise, 2:a upplagan; Bonniers 1987

Abrahamsson, Tore; Detta är Sarek, 3:e upplagan; Bonniers 1993

Abrahamsson, Tore; Detta är Sarek, 2:a upplagan; Raben & Sjögren 1982

Abrahamsson, Tore; Detta är Vindelfjällen; Bonniers 1989

Abrahamsson, Tore; Fjällvärld: tidlöshet och trygghet; Bonniers 1985

Abrahamsson, Tore; Okända fjäll; Svenska Turistföreningen 1992

Andersen, Björn G. och Borns, Harold W. Jr; The ice age world; Scandinavian University Press 1994

Andreassen, Liss M.; Volumendringer på Jostefonn 1966-93; NVE 1998

Andreassen, Liss M. (red); Regional change of glaciers in Northern Norway; NVE 2000

Andreassen, Liss M. och Østrem, Gunnar; Storbresymposiet; NVE 1999

Bailey, Ronald H; Planeten Jorden: Glaciärer och landisar; Bokorama 1983

Boberg, Torsten och och Olander, Gösta; Till fjälls i västra Jämtland; Bonniers 1936

Brendehaug, Erik (red); Vestafjells; Bergen Turlag, Nord 4 Bokverksted 1990

Calissendorff, Karin et al; Känn ditt land 4: Åsen; Svenska Turistföreningen 1979

Elvehøy, Hallgeir; Istykkelsemålinger på Kjerringbotnbreen, Søndre Folgefonna; NVE 1997

Elvehøy, Hallgeir; Samanlikning av massebalanse på Hardangerjøkulen og Folgefonna; NVE 1998

Elvehøy, Hallgeir; Sluttrapport for Massebalansmålinger på Spørteggbreen; NVE 1993

Elvehøy, Hallgeir och Kristensen, Søren; Avrenning til inntakene til Svartisen kraftverk; NVE 1996

Elvehøy, Hallgeir et al; Jøkullaup fra Demmevatn; NVE 1997

Engeset, Rune Verpe; Inflow to Storglomvatn Reservoir in Norway; NVE 1999

Faarlund, Thorbjørn (red); Jotunheimen, fra hytte til hytte; Gyldendal 1987

Fagerström, Göran et al; Fjällsmultron och andra berättelser; Stockholms Informationsbyggare 1998

Fagerström, Göran et al; Smultron vid fjällvägarna; Stockholms Informationsbyggare 1999

Faugli, Per Einar et al; Glacial streams hydropower, Jostedalen - Norway; NVE/Bergens Universitet/Statkraft 1998

Fröling, Nils; STF:s resehandbok, Fjällturer i södra Lappland; Svenska Turistföreningen 1937

Fröling, Nils och Pallin, Anders; STF:s resehandbok, Norra Lappland; Wahlström och Widstrand 1932

Gellatly, A. F. et al; Recent glacial history and climatic change, Bergsfjord, Troms-Finnmark, Norway; Norsk geogr. Tidskr. 1989

Grawé, Ingemar; Fjällvandra!; ICA bokförlag 1988

Grundsten, Claes; Bilder av fjällen; Svenska Turistföreningen 1991

Grundsten, Claes och Palmgen, Göran; Fjällboken; Svenska Turistföreningen och Friluftsfrämjandet 1993

Grundsten, Claes; Fotografera i fjällen; Svenska Turistföreningen 1993

Grundsten, Claes; Sarek och Kebnekaise - där ljuset skiftar; Fernström Publishing AB 2000

Grundsten, Claes; Sveriges Nationalparker; Naturvårdsverket 1983

Grundsten, Claes; Vandra Kungsleden 1; Svenska Turistföreningen 1988

Grundsten, Claes; Vandra Kungsleden 2; Svenska Turistföreningen 1991

Grundsten, Claes; Vandra Kungsleden 3; Svenska Turistföreningen 1995

Haakensen, Nils och Wold, Bjørn; Breheimen-Stryn Undersøkelse av Bunntopografi på Bødalsbreen; NVE 1986

Hagen, Knut; Rasfare ved Stor-Glomfjord utbyggningen; NVE 1988

Hamberg, Axel; Sarekfjällen; Svenska Turistföreningen 1922 (Faksimil: Rediviva 1982)

Hambrey, Michael och Alean, Jürg; Glaciers; Cambridge University Press 1994

Hanneberg, Peter och Brox, Karl H.; Sylarna; LTs förlag 1988

Hohle, Per (red); Til fots i Jotunheimen og tilgrensende fjellområder; Gyldendal 1980

Hörnell, Sven; Mitt Lappland; Sven Hörnell 1981

Hörnell, Sven; Subarktiskt land; Sven Hörnell 1991

Hellström-Broström, Ewa; Svensk klättring: pionjärerna; Alpina förlaget 1997

Johnsen, Ben och Skjerven, Ove; Lyngsalpene; Universitetsforlaget 1990

Johnsson, Pål Espolin; Norge - mitt Nord-Norge; Oslo 1983

Karlsson, Bosse och Karlsson, Sune; Sareks fyra årstider; Nordstedt och söner 1982

Kennett, Mike; Feltavgrensing på Nordre Jostedalsbreen; NVE 1989

Kennett, Mike; Kartlegging av istykkelse og feltavgrensning på Blåmannsisen 1990; NVE 1990

Kennett, Mike; Kartlegging av istykkelse og feltavgrensning på Spørteggbreen 1989; NVE 1989

Kennett, Mike och Elvehøy, Hallgeir; Bestemmelse av dreneringsgrenser for inntak til Svartisen kraftverk; NVE 1995

Kennett, Mike och Sætrang, Arne C.; Istykkelsemålinger på Folgefonna; NVE 1987

Kihlberg, Kurt; Laponia; Förlagshuset Nordkalotten 1997

Kjøllmoen, Bjarne; Breundersøkelser Langfjordjøkelen; NVE 1997

Kjøllmoen, Bjarne; Breundersøkelser på Langfjordjøkelen 1998; NVE 1999

Kjøllmoen, Bjarne; Massebalansmålinger Storsteinsfjellbreen (173.AB6Z) 1991-95; NVE 1996

Kjøllmoen, Bjarne; Volumendringer på Harbardsbreen 1966-96; NVE 1997

Kjøllmoen, Bjarne och Kennett, Mike; Breundersøkelser på Svartisheibreen 1988-94; NVE 1995

Kjøllmoen, Bjarne et al; Langfjordjøkelen i Vest-Finnmark; NVE 2000

Knudsen, N. Tvis, Theakstone, Wilfred H; Recent changes of the glaciers of Svartisen and Okstindan, Norway; Aarhus Geoscience 1997

Kohler, Jack; Forandringer på en bretunge i Dimdalen, Svartisen; NVE 1997

Konnestad Sorteberg, Hilleborg; Regional breovervåking i Sør-Norge 1997; NVE 1998

Larsson, Ulf; Sommar i fjällen; Svenska Turistföreningen 1995

Larsson, Ulf; Vinter i fjällen; Svenska Turistföreningen 1994

Laumann, Tron; Austdalsbreen - Konsekvenser av Jostedalsutbyggingen; NVE 1990

Lidman, Hans; Kamrat i norr; Stockholm 1966

Lidman, Hans; Äventyr i norr; Stockholm 1963

Melander, Olle; Känn ditt land 16: Former i fjällen; Svenska Turistföreningen 1984

Münter, Torill, Midthun, Nicolai (red); Saltfjellet, Svartisen, 2:a upplagan; Lofotboka 1985

Myrvang, Anfinn; Med Svartisen som nabo; Meløy Historielag, 2000

Myrvold, Magne; Svartisen - en stopp på Nordlandskysten; EDBilde 1996

Nord, Svein; Hardanger; Nord4 1985

Næss, Stein et al; Jostedalsbreen, och bygda den fikk navn etter; Grøndahl 1989

Nilsson, Edvin; Mitt vildmarksrike Sarek; Bonniers 1979

Pallin, Anders; STF:s resehandbok, Jämtland och Härjedalen; Wahlström och Widstrand 1926

Roland, Erik; Antatte endringer på Austdalsbreen og Sygneskardbreen etter regulering av Austdalsvatn og Kupvatn; NVE 1986

Ryvarden, Leif; Norges nasjonalparker; Oslo 1983

Ryvarden, Leif och Wold, Bjørn; Norges isbreer; Universitetsforlaget 1991

Slingsby, William Cecil; Til fjells i Norge; J.W. Cappelens forlag 1966

Smith-Meyer, Sylvia och Tvede, Arve M.; Volumendringer på Søndre Folgefonna mellom 1959 og 1995; NVE 1996

Solheim, Erik; Jostedalsbreen - vandringar i nasjonalparken; Nord 4 Bokverksted 1999

Sporrong, Ulf et al; Sveriges Nationalatlas 1: Sveriges kartor; Sveriges Nationalatlas 1990

Sugden, David E. och John, Brian S.; Glaciers and Landscape; Edward Arnold 1985

Sætrang, Arne Christoffer och Holmqvist, Erik; Kartlegging av istykkelse på Nordre Jostedalsbreen; NVE 1987

Sætrang, Arne Christoffer; Kartlegging av istykkelse på Vestre Svartisen 1986; NVE 1988

Theakstone, Wilfred H; Svartisen Glacier Atlas, University of Manchester 1987

Tvede, Arve M.; Floods caused by a glacier-dammed lake at the Folgefonni ice cap, Norway; NVE 1989

Tvede, Arve M. och Liestøl, Olav; Blomsterskardbreen, Folgefonni, mass balance and recent fluctuations; Norsk Polarinstitutt Årbok 1976; Oslo 1977

Tvede, Arve M. och Laumann, Tron; Glacial variations on a meso-scale; examples from glaciers in the Aurland mountains, southern Norway; Annals of glaciology 24, 1977

Voksø, Per (red); Norges fjellverden; Oslo 1980

Wold, Bjørn och Ryvarden, Leif; Jostedalsbreen, Norges største isbre; Boksenteret 1996

Åse, Lars-Erik; Känn ditt land 3: Spår efter isen; Svenska Turistföreningen 1979

Østrem, Gunnar; Atlas over Breer i Nord-Skandinavia; NVE och Stockholms Universitet 1973

Østrem, Gunnar och Tvede, Arve M.; Comparison of glacier maps - a source of climatological information?; NVE 1986


Glasiologiske undersøkelser i Norge: 1988 - 99

Svenska Turistföreningens årsskrift: 1886 -

Till fjälls; Svenska Fjällklubbens årsskrift: 1930 -


Diverse andra artiklar och publikationer, samt skriftlig och muntlig kommunikation


Bilder

Vertikala flygfotobilder; vissa (kontaktkopior)

Egna bilder (Gunnar Ljungstrand)

Bild på Langfjordbreen (i Langfjordjøkelen) av Hallgeir Elvehøy (NVE)

Bilder från Øksfjordjøkelen av Steffan Kristoffersen

Bild på Pyttabreen (i Sør-Folgefonna) av Arve M. Tvede

Bilder från Øksfjordjøkelen av Stig Wigum


Startsida Början
Dokumentets
början
Sitekarta
Site-
karta
Email
Emaila till
författaren
Copyleft
Copyleft-
information
In English
This document
in English
Senast uppdaterad: 2 juni 2001 Om inte annat specificeras; text, tabeller, fotografier, kartor och annan
grafik © 1999-2001 Gunnar Ljungstrand