Startsida Början
Dokumentets
början
Sitekarta
Site-
karta
Email
Emaila till
författaren
Copyleft
Copyleft-
information
In English
This document
in English
Senast uppdaterad: 29 mars 2001 Om inte annat specificeras; text, tabeller, fotografier, kartor och annan
grafik © 1999-2001 Gunnar Ljungstrand


Feedback Feedback

Har du någon kommentar till min site? Hade du någon nytta av den? Skicka i så fall gärna ett email till mig.

Hör absolut av dig om du upptäcker något fel i faktauppgifterna, så att jag kan fixa det så snart som möjligt, eller om du har någon annan intressant information om någon skandinavisk glaciär.

Bilder

Vill du bidra med bildmaterial till GlacierGlen? Jag söker bilder av hög kvalitet över svenska och norska glaciärer. De krav jag ställer är följande:

Du som bidrar med bildmaterial behåller givetvis alla rättigheter till det, och jag skriver naturligtvis ut dig som fotograf vid bilden, med en länk till din emailadress eller webbsida om du vill det.


Startsida Början
Dokumentets
början
Sitekarta
Site-
karta
Email
Emaila till
författaren
Copyleft
Copyleft-
information
In English
This document
in English
Senast uppdaterad: 29 mars 2001 Om inte annat specificeras; text, tabeller, fotografier, kartor och annan
grafik © 1999-2001 Gunnar Ljungstrand