Startsida Början
Dokumentets
början
Sitekarta
Site-
karta
Email
Emaila till
författaren
Copyleft
Copyleft-
information
In English
This document
in English
Senast uppdaterad: 29 mars 2001 Om inte annat specificeras; text, tabeller, fotografier, kartor och annan
grafik © 1999-2001 Gunnar Ljungstrand


Copyleft Copyleft

Vad är copyleft?

Copyleft i strikt mening är den form av copyrightlicens som används i Free Software Foundations GNU Public License (GPL). Den är egentligen bara direkt applicerbar på datormjukvara, så här använder jag termen i en lösare mening, som ungefär innebär "copyright använd för att tillförsäkra användare frihet, snarare än att ta den från dem".

Så, vad får jag göra med materialet på denna site?

Det material som jag har upphovsrätt till - text, data, tabeller, bilder, diagram, kartor etc. - får du göra följande med, utan att begära tillstånd:

Å andra sidan får du inte, utan att inhämta mitt tillstånd:

Material på denna site som jag inte har upphovsrätt till - t.ex. en del bilder - används med tillstånd av respektive upphovsrättsinnehavare, som behåller alla rättigheter och bestämmer under vilka villkor deras material får användas.


Startsida Början
Dokumentets
början
Sitekarta
Site-
karta
Email
Emaila till
författaren
Copyleft
Copyleft-
information
In English
This document
in English
Senast uppdaterad: 29 mars 2001 Om inte annat specificeras; text, tabeller, fotografier, kartor och annan
grafik © 1999-2001 Gunnar Ljungstrand